تاريخ روز : پنجشنبه 02 بهمن 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری فرایند

  

صفحه سه 

 به اطلاع میرساند، سامانه سهام داران شرکت فرایند جهت ارائه خدمات آغاز به کار نمود.

شایان ذکر می باشد جهت ورود به حساب کاربری خود شماره سهامداری را به منظور نام کاربری و کد ملی خود را به منظور رمز عبور وارد نمایید.